Links die door Google als onnatuurlijk bestempeld worden door de Penguin update, kunnen als verloren beschouwd worden. Het achteraf wijzigen van deze links heeft weinig zin. Wel is het belangrijk om nieuwe links aan te leggen vanuit goede bronnen op diverse “anchor teksten”.  Probeer zo natuurlijk mogelijk te linken. WebFinder helpt u bij dit proces. Bij bestraffing (inclusief Webmaster Tools boodschap) kan het aanvragen van een zogenaamde “reconsideration request” een eerste goede stap zijn. WebFinder heeft ruim 15 jaar ervaring en wij zijn gespecialiseerd in het herstellen van bestrafte websites.

 

 

Comments are closed.